Analyser Facebook-siden din

For å analysere Facebook-siden din, må du gi SoMeStatus tilgang til innsikt-dataene til siden din.

Klikk den blå knappen og bekreft ved å klikke OK i vinduene som kommer opp.

Connect to Facebook

Velg hvilken side du vil analysere fra listen.
Hvis sidene du administrerer ikke vises i listen, må du klikke på den blå knappen for å gi SoMeStatus tilgang til å hente den.
SoMeStatus får ikke tilgang til dine personlige data, kun statistikkdata fra sidene du administrerer.

Enkelte sider som administreres via Business Manager vises ikke i listen. Jeg jobber med å fikse dette.

Velg hvilken perode du vil analysere.

  • Siste 90 dager gir deg et løpende gjennomsnitt av de siste 90 dagene. Egner seg godt til å se utviklingen over tid.
  • Hittil i år gir deg en oversikt per måned i inneværende år.
  • Siden 20XX gir deg en oversikt per måned siden januar i fjor.
Snitt alle sider

Velg en side for å se tallene

Rekkev. følgere

Rekkev. viral

Fullført videoavsp.

Sider samme størrelse

Rekkev. følgere

Sider samme bransje

Rekkev. følgere